Байланыш контактары

КӨФтун КЫЗМАТКЕРЛЕРИ

(Катчылык жана аймактык координаторлор)

КӨФтун Катчылыгы

frn.kesip@mail.ru

Акынбеков Рысбек Дөлөсович

Директор

0-702-16-04-04
0-312-318-792
rysbek.frn@gmail.com

Курманалиева Фарида Октябровна

Каржы боюнча адис

0-312-318-940
kfarida.frn@gmail.com

Орозалиева Акима Султановна

Окуу боюнча адис

0-312-318-940
sultanovna.frn@gmail.com

Вакансия

Эмгек рыногу боюнча адис

0-312-318-792

КӨФтун аймактык координаторлор:

Жумалиев Кубанычбек Боронбаевич

Бишкек шаары боюнча

0-708-64-64-86
kubanych.frn@gmail.com

Эрмекбаева Гулнара Тойчубаевна

Баткен аймагы боюнча

0-704-81-02-04
gulnara.frn@gmail.com

Умарбаев Азизджан Умарджанович

Жалал-Абад аймагы боюнча

0-555-60-84-64
umarbaev.frn@gmail.com

Садыков Бекбосун Талипович

Ыссык-Көл аймагы боюнча

0-555-30-30-73
bekbosuns@gmail.com

Дөөлотбаев Тагай Болотович

Нарын аймагы боюнча

0-508-58-55-85
tagaifrn@gmail.com

Адишов Камбарбек Мамирасулович

Ош аймагы боюнча

0-555-59-21-76
kambarbek.frn@gmail.com

Сатыбалдиева Назгуль Тураровна

Талас аймагы боюнча

0-501-60-01-05
nazgul.frn@gmail.com

Джапаркулов Талайбек Нуруллаевич

Чүй аймагы боюнча

0-772-42-45-47
dzhaparkulov.frn@gmail.com

Menu