Байланыш контактары

КӨФтун КЫЗМАТКЕРЛЕРИ

(Катчылык жана аймактык координаторлор)

КӨФтун Катчылыгы

frn.kesip@mail.ru

Акынбеков Рысбек Дөлөсович

Директор

0-702-16-04-04
0-312-318-792
rysbek.frn@gmail.com

Алапаева Назира Сабырбековна

Каржы боюнча адис

0-312-318-940
nazira.frn@gmail.com

Орозалиева Акима Султановна

Окуу боюнча адис

0-312-318-940
sultanovna.frn@gmail.com

Эмгек рыногу боюнча адис

0-312-318-792
frn.kesip@mail.ru

КӨФтун аймактык координаторлору:

Жумалиев Кубанычбек Боронбаевич

Бишкек шаары боюнча

0-708-64-64-86
kubanych.frn@gmail.com

Эрмекбаева Гулнара Тойчубаевна

Баткен аймагы боюнча

0-704-81-02-04
gulnara.frn@gmail.com

Умарбаев Азизджан Умарджанович

Жалал-Абад аймагы боюнча

0-555-60-84-64
umarbaev.frn@gmail.com

Садыков Бекбосун Талипович

Ыссык-Көл аймагы боюнча

0-700-38-02-36
bekbosuns@gmail.com

Турсунбаев Бейшенбек Укенович

Нарын аймагы боюнча

0-700-20-12-83
beishenbek.frn@gmail.com

Сатыбалдиева Назгуль Тураровна

Талас аймагы боюнча

0-501-60-01-55
nazgul.frn@gmail.com

Убактылуу, Баткен аймагынын координаторы Ош аймак боюнча милдетин аткарат

(Ош аймагы боюнча)

Убактылуу, Бишкек шаардын координаторы Чуй аймак боюнча милдетин аткарат

(Чуй аймагы боюнча)
Menu